Λευκάδα

Περιφερειακός Νυδρί – Λευκάδα
Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: 2645092092