ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Η διάθεση των αδρανών υλικών πραγματοποιείται είτε χύμα, είτε ενσακισμένα σε big bag. Αδρανή υλικά ονομάζονται τα λίθινα, φυσικά ή βιομηχανικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα είτε με άλλο συγκολλητικό υλικό ή αυτούσια.

Τα συνηθέστερα αδρανή υλικά είναι η άμμος (άμμος σπαστός), η αμμοκονία (άμμος θαλάσσης),  το χαλίκι, η μαρμαρόσκονη.

Αμμος λατομείου

Διατίθεται:
χυδην, big bags

Χαλίκι

Διατίθεται:
χυδην, big bags

Αμμοχάλικο

Διατίθεται:
χυδην, big bags

Αμακονία

Διατίθεται:
χυδην, big bags

Μαρμαρόσκονη

Διατίθεται:
χυδην, big bags

Άμμος ποταμίσια

Διατίθεται:
χυδην, big bags