ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τερτσέτη Γεώργιου 8, Φούσκαρη
301 31, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: 2641032223