ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΤΥΠΟΙ:

Τα σχετικά πρότυπα παραγωγής σε ότι αφορά τα υλικά, την παραγωγή και τις ιδιότητες των δομικών πλακών ξηράς δόμησης δίνονται παρακάτω.

  • Γυψοσανίδες με χάρτινη επένδυση: EN 520, DIN 18180
  • Γυψοσανίδες μετά από κατεργασία (διάτρητες, επεξεργασμένες, γυψοσανίδες με λεπτές στρώσεις, π.χ μολύβδου, φύλλου αλουμινίου κλπ): EN 14190, DIN 18180
  • Πανέλα γυψοσανίδων / Betoboard, InTherm, MW: EN 13950, DIN 18184
  • Με ενισχυμένη επένδυση / Fireboards: EN 15283-1
  • Ινοπλισμένες / ινογυψοσανίδες Vidiwall: EN 15283-2
  • Τσιμεντοσανίδες Aquapanel: Οδηγίες των κανονισμών, ETA