ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ο όμιλος Μπίμπας αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μονωτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας άψογη μόνωση και προστασία κάθε χώρου.

Διαθέτουμε μονωτικά υλικά κάθε είδους, για ολοκληρωμένες εφαρμογές μόνωσης, που διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, διαθέτουμε υλικά:    

  • Μονωτικά
  • Στεγανωτικά
  • Επισκευαστικά
  • Αποστραγγιστικά
  • Έτοιμα Κονιάματα
  • Εποξειδικά
  • Πρόσμικτα Μπετόν και Κονιαμάτων
  • Χρώματα
  • Κάθε είδους σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά