ΜΠΛΟΚΑ – ΚΙΣΣΗΡΟΛΙΘΟΙ

Παραδοσιακά μπλόκα (κισσηρόλιθοι) άριστης ποιότητας, χαμηλού ειδικού βάρους, και υψηλών αντοχών.

Μπλόκο 5αρι : Διάσταση 60 x 25 x 5

Μπλόκο 7.5αρι : Διάσταση 60 x 25 x 7.5

Μπλόκο 10αρι : Διάσταση 60 x 25 x 10

Μπλόκο 12.5αρι : Διάσταση 60 x 25 x 12.5

Μπλόκο 15αρι : Διάσταση 60 x 25 x 15

Μπλόκο 17.5αρι : Διάσταση 60 x 25 x 17.5

Μπλόκο 20αρι: Διάσταση 60 x 25 x 20

Μπλόκο 25αρι:  Διάσταση 60 x 25 x 25

μπλόκα κισσηρόλιθοι