ΟΡΙΚΤΗ ΙΝΑ

ΤΥΠΟΙ:

Ορικτή ίνα:

88677 Planet 595X595X13mm άκρα SK
88682 Filigran 595X595X13mm άκρα SK
88674 Orbit 595X595X13mm άκρα SK

Ορικτή ίνα:

88766 Feinfresko – Saturn 595X595X15mm άκρα SK
88784 Feinfresko – Saturn 595X595X15mm άκρα VT-24
88785 Feinfresko – Saturn 595X595X15mm άκρα VT-15
59023 Schlicht (Plain) 595X595X15mm άκρα SK
59027 Schlicht (Plain) 595X595X15mm άκρα VT -24
59025 Schlicht (Plain) 595X595X15mm άκρα VT-15
59000 Feinstratos 595X595X15mm άκρα SK
24787 Feinstratos 595X595X15mm άκρα VT-24
59002 Feinstratos 595X595X15mm άκρα VT-15
59008 Feinstratos microperforated 595X595X15mm άκρα SK
59010 Feinstratos microperforated 595X595X15mm άκρα VT-24
47548 Feinstratos microperforated 595X595X15mm άκρα VT-15
88661 Laguna 595X595X15mm άκρα SK
24732 Laguna 595X595X15mm άκρα SVT-24
59018 Laguna 595X595X15mm άκρα VT-15

Ορικτή ίνα:

106425 Acoustic White λευκό χρώμα 595X595X19mm άκρα SK
108361 Alpha White λευκό χρώμα 595X595X19mm άκρα SK
124549 Alpha White λευκό χρώμα 595X595X19mm άκρα VT-24
125898 Alpha White λευκό χρώμα 595X595X19mm άκρα VT-15
108364 Thermofon White λευκό χρώμα 595X595X15mm άκρα SK