ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΤΥΠΟΙ:

88816 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης Aquapanel Outdoor 1.200X2.000X12,5mm
103616 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης Aquapanel Outdoor 1.200X2.400X12,5mm
103618 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης Aquapanel Outdoor 1.200X2.800X12,5mm

511836 Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Universal 1.200Χ2.400Χ8mm

103612 Τσιμεντοσανίδες εσωτερικής χρήσης Aquapanel Indoor 1.200X2.400X12,5mm