ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ

Ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, ντουλάπες, έπιπλα κτλ βάφονται συνήθως χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα βελατούρα και ρηπολίνη ως τελικό χρώμα.

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από ρηπολίνες και βελατούρες νερού και νεφτιού αντίστοιχα.