ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΙ:

Υλικό αρμολόγησης με μεγάλο βαθμό πλήρωσης για γυψοσανίδες με λοξά & ημιστρόγγυλα άκρα. Κρεμώδης ρευστότητα, εύκολη εφαρμογή με μικρή κατανάλωση ενέργειας. Το Knauf Uniflott άνθυγρο είναι υδροαπωθητικό και πράσινο και χρησιμοποιείται στις άνθυγρες γυψοσανίδες. To Knauf-Uniflott δε θρομβώνει και δεν πρέπει να αναμιγνύεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Παρασκευάζεται από γύψο και πρόσμικτα που του προσδίδουν μεγάλη συγκολλητική δύναμη και αντοχή. Παράγεται σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης.
Υλικό αρμολόγησης με μεγάλο βαθμό πλήρωσης για γυψοσανίδες με λοξά & ημιστρόγγυλα άκρα. Κρεμώδης ρευστότητα, εύκολη εφαρμογή με μικρή κατανάλωση ενέργειας. To Knauf-Uniflott δε θρομβώνει και δεν πρέπει να αναμιγνύεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Παρασκευάζεται από γύψο και πρόσμικτα που του προσδίδουν μεγάλη συγκολλητική δύναμη και αντοχή. Παράγεται σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης.
Το Knauf-Fugenfuller Leicht είναι υλικό αρμού με βάση το γύψο. Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα αρμών γυψοσανίδων, είτε με λοξά άκρα (ΑΚ) είτε με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα (HRAK), και οπωσδήποτε με χρήση ταινίας αρμού. Επίσης χρησιμοποιείται για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων, για συγκόλληση και σπατουλάρισμα γυψοτούβλων και για γέμισμα αρμών προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος και ελαφροσκυροδέματος.
Το νέο Fugenfuller άνθυγρο έχει πράσινο χρώμα, ίδιο με το χρώμα του χαρτιού της άνθυγρης γυψοσανίδας Knauf και είναι το ιδανικό υλικό για την αρμολόγηση άνθυγρων γυψοσανίδων σε χώρους με υγρασία. Διατηρεί τα πλεονεκτήματα επεξεργασίας και εφαρμογής του Fugenfuller Leicht και επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στους αρμούς άνθυγρης γυψοσανίδας. Με το νέο Fugenfuller άνθυγρο ο τεχνίτης έχει τη δυνατότητα να δίνει ενιαίο πράσινο χρώμα στον αρμό και στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με αποτέλεσμα να διευκολύνει τις εργασίες βαψίματος, αφού με την εφαρμογή του Fugenfuller άνθυγρου στους αρμούς θα απαιτηθούν λιγότερα χέρια βαψίματος από το συνεργείο ελαιοχρωματισμών.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ:

67942 Knauf F2F Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος 20 kg/δοχείο
104781 Knauf F2F Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος 28 kg/δοχείο
146703 Readyfix Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος 28 kg/δοχείο
104782 Finish Pastos Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος γυψοσανίδας 20 kg/δοχείο
314840 Knauf Super Finish ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος 25 kg/δοχείο
314851 Knauf Fill & Finish Light ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος χαμηλού βάρους 20kg/δοχείο
314848 Knauf Finitura ετοιμόχρηστο υλικό τελικού, πολύ λείου φινιρίσματος 25kg/δοχείο

ΤΥΠΟΙ:

Το Readyfix είναι κατάλληλο για:

  • Στοκάρισμα αρμών γυψοσανίδων με χρήση ταινίας
  • Φινίρισμα πριν τις εργασίες βαψίματος σε τοιχοποιίες και οροφές
  • Να κλείσουν μικρά ραγίσματα και πόροι σε επιφάνειες μπετόν
  • Εργασίες επιδιορθώσεων και ανακαίνισης εσωτερικών χώρων