ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λόγω της φύσης των δομικών υλικών, η εμπορία και διανομή τους είναι μία δραστηριότητα ιδιαίτερα απαιτητική σε υποδομές. Η εταιρεία, επενδύοντας συνεχώς στην βελτίωση και ανάπτυξη των εγκαταστάσεών της, βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί με άνεση σε οποιαδήποτε ανάγκη. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις ανάγκες των ποιο απαιτητικών κατασκευών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας μας είναι η ανάπτυξη, διατήρηση και ενίσχυση ενός δικτύου συνεργατών που θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία και θα αποτελεί κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κάθε συνεργάτης μας, πελάτης ή προμηθευτής, αποτελεί για μας σημαντικό συστατικό επιτυχίας.

Πέρα από τις στρατηγικές μας επιλογές, πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την εταιρεία μας είναι οι άνθρωποί της. Οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύοντας στο όραμά μας είναι μαζί μας για πολλά χρονιά. Στοιχεία όπως το ήθος, η ευγένεια, ο σεβασμός, η εργατικότητα, η ειλικρίνεια, η συναδελφικότητα και η διάθεση για συνεργασία συνθέτουν το προφίλ του εργαζόμενου στον Όμιλο ΜΠΙΜΠΑΣ.

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ

Γερανοφόρα οχήματα διαθέσιμα για τη δωρεάν προμήθεια των οικοδομικών υλικών της επιλογής σας σε κάθε εργοταξιακό χώρο.